Rokke skoles historie
En fremsynt Rokke-bonde kjøpte i 1875 den eiendommen som storskolen står på, bød den frem for kommunen som skoletomt, og fikk raskt positivt svar fra myndighetene. Byggingen av skolen startet året etter. Det var da en kraftig ”byggeboom” for skoler, og det var endatil utarbeidet typetegninger for slike skolebygg. Rokke skole har stor likhet med disse typetegningene, men i detaljer finner vi
også flere likheter med gårdshus i bygda, noe som sikkert viser den lokale tilknytningen via lokale håndverkere. Skolehuset hadde opprinnelig lærerbolig og ett stort klasserom. Rommene i 2. etg. var lærerens private.Etter hvert (ukjent byggeår) ble det også bygd bryggerhus med grovkjøkken for lærerfamilien, samt med sløydsal for skolens elever.

I en periode på ca. 25 år fram til 1925 var det poståpneri i skolens midtgang. Det ble da satt inn ovn der, og elevene ble henvist til en egen dør som man skar ut på endeveggen mot kirken. Det var lærerens familie som var poståpnere. Det tilhørende gårdsbruket ble også drevet av læreren, og mange tidligere elever husker fortsatt både utedoen på låveveggen og lærerens forbudte eplehage.

Småskolen, som i dag huser barnehagen, kom til tidlig i forrige århundre.
Da skolene i kommunen ble sentralisert i 60-åra, ble den pensjonerte læreren boende i storskolen , mens skolesalen ble stående tom inntil Heimevernet overtok denne og etter hvert hele bygget og bryggerhuset. Låven ble revet og Heimevernet foretok både ombygginger og vedlikehold for øvrig.

Rokke Bygdelag ble stifta i 1982 og hadde de første årene tilhold i småskolen, hvor det etter hvert
også ble starta barnehage. Da Heimevernet ble lagt ned, ble ”Storskolen” stående tom, og det var mange ideer om kommunal bruk av bygget. Etter en meget lang saksbehandling fikk så bygdelaget kjøpe hele skoleanlegget og grunnen rundt for en rimelig penge.
Nå er hele skoleområdet regulert med klare tomtegrenser, og bygdelaget eier den store
aktivitetsplassen med diverse ballbaner, småskolen med heldagsbarnehage, bryggerhuset og selve juvelen, Storskolen, som etter mange års iherdig dugnad er satt i stand og fremstår nå som et flott utleieobjekt for grupper opp til 35 - 40 personer.